Arhiva objava na Oglasnoj ploči

Odluka o dodjeli sredstava za financiranje programa, projekata, građanskih inicijativa i aktivnosti na području Općine Lanišće u 2020. godini.

03.03.2020. više...

Odluka o prijavama koje su pristigle na Javni poziv za financiranje programa, projekata, građanskih inicijativa i aktivnosti na području Općine Lanišće u 2020. godini

03.03.2020. više...

Obavijest o privremenom obavljanju komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Lanišće.

27.02.2020. više...

Obavijest o provedbi deratizacije na području Općine Lanišće

19.02.2020. više...

Plan savjetovanja s javnošću za 2020. godinu

06.02.2020. više...

Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Lanišće u 2020. godini

06.02.2020. više...

Odluka o izboru najboljih ponuda po objavljenom Javnom natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu i suvlasništvu Općine Lanišće putem prikupljanja pismenih ponuda

05.02.2020. više... < Previous 1234567891011121314151617181920212223 Next >